Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
GOBARTO SA (35/2018) Gobarto S.A. - rozwiązanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2018-11-22 16:59:01
zapisz powrót
Komunikat
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12), Gobarto S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 35/2017 z dnia 29 września 2017 roku na temat zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, informuje o rozwiązaniu w dniu dzisiejszym, to jest 22 listopada 2018 roku, za porozumieniem stron, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku, umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku, w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym, zakładu w Ciechanowcu, obowiązującej pomiędzy Emitentem a jego spółką zależną Zakładami Mięsnymi Silesia S.A. w Katowicach. Rozwiązanie umowy dzierżawy związane jest z dążeniem do skoncentrowania produkcji w zakładzie w Sosnowcu, co pozwoli lepiej wykorzystać jego potencjał i zwiększyć efektywność.
Emitent informuje jednocześnie, iż ogłoszona raportem bieżącym nr 35/2015 z 23 lipca 2015 roku strategia działania na lata 2015 - 2019, przewidująca min. rozwijanie produkcji wędlin w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, nie ulega zmianie.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.