Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
RAFAKO SA (40/2018) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.
2018-11-22 11:22:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do RB 38/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") na dzień 18 grudnia 2018 r., Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu informuje, iż uzupełnia porządek obrad NWZ o punkt następującej treści: "ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej."
W związku z powyższym, uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołanie członka Rady Nadzorczej,
b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednolita treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.
Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku, uzupełnione o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Lista plików

Plik Pobierz
1542882121-8316.pdf pobierz plik
1542882124-7063.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.