Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MED-GALICJA SA (19/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej MED-GALICJA Spółka Akcyjna
2018-11-22 10:27:01
zapisz powrót
Komunikat
MED-GALICJA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż na ręce Zarządu Spółki wpłynęła rezygnacja pana Bogusława Bodziocha z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wobec złożonej rezygnacji liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Emitenta zmniejszyła się do dwóch osób. Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 3 Statutu Emitenta, w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.