Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BERLING SA (20/2018) Zmiana ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Berling S.A.
2018-11-22 09:34:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. przez strony porozumienia ("Porozumienie"), o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2018 została ogłoszona zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"), o którego ogłoszeniu mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2018 oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2018 i raporcie bieżącym Spółki nr 17/2018. Zmiana Wezwania dotyczy punktu 9 Wezwania, tj. zatytułowanego: "9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju."
Zgodnie ze zmianą treści Wezwania, wskazany punkt 9 po dokonanej zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
"Cena, za którą Podmioty Nabywające Akcje zobowiązują się nabyć Akcje wynosi 3,90 złotych za jedną Akcję ("Cena Nabycia Akcji"). Wszystkie Akcje objęte wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu)."
Terminy pisane z dużej litery a niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.
Pełny komunikat o zmianie treści Wezwania załączony jest do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików

Plik Pobierz
1542875641-5158.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.