Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TXM SA (46/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2018-11-22 07:57:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd TXM S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 21 listopada 2018 r, do spółki do Spółki wpłynęło oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr 676/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie rejestracji w KDPW 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G TXM S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLTXM0000015, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.
Zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Podstawa prawna:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.