Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P
2018-10-01 17:21:03
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Przychody netto ze sprzedaży 565 232 684 736 133 325 161 213 Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 53 943 38 251 12 724 9 006 Zysk _strata_ brutto 32 980 27 372 7 779 6 445 Zysk _strata_ netto 27 137 21 597 6 401 5 085 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 939 2 685 9 185 632 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 800 -7 281 -1 840 -1 714 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 525 4 013 -6 257 945 Przepływy pieniężne netto RAZEM 4 613 -583 1 088 -137 na 30.06.2018 na 31.12.2017 na 30.06.2018 na 31.12.2017 Aktywa trwałe 536 891 545 446 123 095 130 774 Aktywa obrotowe 582 056 513 431 133 450 123 098 Aktywa RAZEM 1 118 947 1 058 877 256 545 253 873 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 783 394 750 462 179 612 179 928 Zobowiązania długoterminowe 264 088 173 065 60 548 41 493 Zobowiązania krotkoterminowe 519 306 577 397 119 063 138 435 Kapitał własny _aktywa netto_ 335 553 308 416 76 933 73 945 Kapitał akcyjny 6 259 6 259 1 435 1 501 Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380 Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,22 0,43 0,05 0,1 Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 2,68 2,46 0,61 0,59

Lista plików

Plik Pobierz
1538407263-38.pdf pobierz plik
1538407263-3493.pdf pobierz plik
1538407263-4710.pdf pobierz plik
1538407264-1428.pdf pobierz plik
1538407266-3537.pdf pobierz plik
1538407266-9254.pdf pobierz plik