Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ERBUD SA (61/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 49,9 mln zł na budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastruk
2018-10-01 16:25:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 1 października 2018 r. spółka podpisała znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
1. Data zawarcia kontraktu: 01.10.2018 r.
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): SANOK RUBBER COMPANY S.A.
ul. Przemyska 24 38-500 Sanok nip: 687-000-43-21
3. Wartość kontraktu netto: wynagrodzenie wynikające z Umowy (PLN, netto) 49 900 000,00 Rozliczenie odbędzie się na podstawie cen jednostkowych netto.
4. Przedmiot kontraktu: Budowa hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną
5. Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Przemyska 24, Sanok (nr działek 583/46 i 583/48 obręb Sanok Olchowce)
6. Terminy realizacji Umowy: około 15 miesięcy
7. Warunki płatności: fakturowanie miesięczne płatne w terminie 30 dni
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% wynagrodzenia netto tj. 4 990 000 zł. w formie gwarancji bankowej z terminem ważności do 31.01.2020 r. oraz dodatkowo zatrzymanie 5% wartości netto każdej faktury
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 8% wynagrodzenia netto
w formie gwarancji bankowej na okres 5 lat, później na 3% wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej na okres kolejnych 3 lat. Łącznie zabezpieczenie na 8 lat
10. Kary: za niedotrzymanie terminu zakończenia - 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki
w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z winy Generalnego Wykonawcy - 10% wynagrodzenia netto
limit kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia netto dla obu stron

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK