Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
FAST FINANCE SA (36/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.
2018-10-01 16:16:05
zapisz powrót
Komunikat
FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 1 października 2018 roku Pan Jacek Krzemiński poinformował Emitenta o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia. Pan Jacek Krzemiński nie przedstawił powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK