Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-09-30 16:48:07
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Bilans i rachunek zysków i strat Aktywa trwałe 587 706 135 167 Aktywa obrotowe 1876 2346 430 555 Kapitał własny 1497 2286 343 541 Zobowiązania długoterminowe 13 99 3 24 Zobowiązania krótkoterminowe 952 666 218 158 Przychody 359 69 85 16 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -232 -536 -55 -126 Zysk (strata) netto -216 -475 -51 -112

Lista plików

Plik Pobierz
1538318887-2280.pdf pobierz plik