Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
LETUS CAPITAL SA (15/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A.
2018-09-28 23:21:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2018 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Torus Investment Sp. z o.o..

Lista plików

Plik Pobierz
1538169662-3539.pdf pobierz plik