Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PRIME CAR MANAGEMENT SA (38/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
2018-09-26 11:13:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd "Prime Car Management" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Zarząd") ("Emitent") informuje, że w dniu 26 września 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta ("Grupa").
Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Grupy, którym jest wzrost jej wartości z perspektywy akcjonariuszy Emitenta poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej w Polsce w obszarze finansowania i serwisowania samochodów, wykorzystując do tego wzrost organiczny lub akwizycje.
W pierwszym etapie przeglądu Zarząd dokona analizy aktualności przyjętej strategii rynkowej. W drugim etapie przeglądu Zarząd będzie rozważać różne opcje strategiczne, w szczególności pozyskanie dla Grupy partnera finansowego lub strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również opcje nie obejmujące powyższych działań. W najbliższym czasie Zarząd planuje zawrzeć umowę z doradcą finansowym, który wesprze Zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych.
Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.