Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
IMS SA (53/2018) Zakończenie IV Transzy Programu Skupu akcji własnych
2018-09-26 11:11:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd IMS S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 50/2018 z 19.09.2018 r. i 51/2018 z 20.09.2018 r., w związku z przeniesieniem przez Akcjonariuszy wszystkich zbytych akcji na rachunek Emitenta informuje, że 26 września br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ").
W ramach tej Transzy Spółka nabyła 300.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 6.000 zł, stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 300.000 głosów na WZ (0,90% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,20 zł za 1 akcję.
Na 26 września 2018 roku Emitent posiada łącznie 1.556.375 akcji własnych, o wartości nominalnej 31.127,50 zł, które stanowią 4,65% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.556.375 głosów na WZ (4,65% wszystkich głosów).
Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych. Nabyte akcje własne Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć do umorzenia.
Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.