Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
INVISTA SA (14/2018) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A
2018-09-26 10:53:06
zapisz powrót
Komunikat
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 września 2018 r. otrzymał od Panów Jerzego Staszowskiego oraz Michała Gabrylewicza zawiadomienia dotyczące transakcji na akcjach Spółki.
Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Jerzego Staszowskiego:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 24 września 2018 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 755.782 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów przekroczy próg 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:
- liczba akcji: 1.413.483;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,77%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.413.483 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 9,77%;
Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:
- liczba akcji: 2.169.265;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 14,9998%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2.169.265 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 14,9998%.
Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."
Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Michała Gabrylewicza:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 24 września 2018 roku umowy cywilnoprawnej sprzedaży 755.782 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 5%.
Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:
- liczba akcji: 755.782;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 5,23%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 755.782 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 5,23%.
Po rozliczeniu ww. transakcji nie będę posiadał akcji Spółki.
Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.