Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BIOTON SA (26/2018) Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
2018-09-26 09:27:05
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu opinię Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez Basolma Holding Limited z siedzibą w Nikozji oraz AIS Investment 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzoną na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików

Plik Pobierz
1537946825-4810.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.