Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
AFORTI HOLDING SA (65/2018) Terminowy wykup obligacji serii M21 / Buy out of the M21 series bonds
2018-09-26 09:02:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/13/09/2016 z dnia 13 września 2016 r., dokonał wykupu 820 szt. Obligacji serii M21 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Aforti Holding SA based in Warsaw ("the Company", "the Issuer") hereby announces, that on 26th September 2018, in accordance with the Conditions of Issue which comprised an annex to Resolution of the Board no 01/13/09/2016 dated on 13th September 2016, it purchased 820 of the M21 series Bonds to redemption of them.
Legal basis: Article 3, Paragraph 1, Point 6) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules

Lista plików

Plik Pobierz
1537945324-4014.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.