Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (25/2018) Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
2018-08-29 14:19:03
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej dnia 19 czerwca 2018 roku z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie na realizację zadania pn. "Budowa płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69a w Olsztynie".
Aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych o wartości 174 749,18 zł i przedłużeniem terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia 30 września 2018 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.
W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem aneksu wynosi obecnie 6 558 749,18 zł brutto.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.