Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CAPITAL PARK SA (27/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Capital Park S.A.
2018-08-29 14:03:03
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Capital Park S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku uzyskał informację o zarejestrowaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku uchwałą nr 18/06/2018 w zakresie: §7 ust 1 Statutu Spółki.
Dotychczasowy §7 ust 1 Statutu Spółki o brzmieniu:
"Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r."
otrzymuje następujące brzemiennie:
"Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r."
Tekst jednolity statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

Lista plików

Plik Pobierz
1535544184-9472.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.