Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TOWER INVESTMENTS SA (48/2018) Zmiana adresu siedziby Tower Investments S.A.
2018-08-29 12:44:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie z dniem 1 września 2018 roku adresu siedziby Spółki z dotychczasowego (ul. Rumiana 49 , 02-956 Warszawa) na nowy: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa. Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa.
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna:
§5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.