Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MDI ENERGIA SA (17/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS
2018-08-29 11:47:05
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia 2018 r. powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 sierpnia 2018 r. Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwałą nr 15/2018 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki.
Uchwała wraz ze wskazanymi zmianami Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików

Plik Pobierz
1535536025-8297.pdf pobierz plik
1535536031-4181.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.