Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
HELIO SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2018-08-29 10:54:05
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 29.08.2018 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca") zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r. oraz nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 30.09.2019 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.