Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PKP CARGO SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
2018-08-29 08:00:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje o powzięciu w dniu 29 sierpnia 2018 roku od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce PKP CARGO S.A., o następującej treści:
"Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji zbycia zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r. i rozliczonej w dniu 28 sierpnia 2018 r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki PKP CARGO S.A. (dalej: "Spółka") poniżej 5% głosów.
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że według stanu na dzień 24 sierpnia 2018 r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 154 979 akcji Spółki co stanowiło 4,812% udziału w kapitale zakładowym oraz 2 154 979 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,812% ogólnej liczby głosów.
Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 384 979 akcji Spółki, co stanowiło 5,325% udziału w kapitale zakładowym oraz 2 384 979 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,325% ogólnej liczby głosów".
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.