Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-08-29 07:58:03
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2018 półrocze / 2018 półrocze / 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 543 177 414 34 973 41 848 Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 820 9 469 428 2 234 EBITDA* 5 955 15 763 1 402 3 718 Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 866 5 546 204 1 308 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100 Rozwodniony zysk na 1 akcję 0,08 0,52 0,02 0,12 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 320 -19 768 -1 253 -4 663 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 540 -30 409 -5 778 -7 173 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 235 41 248 5 000 9 729 Stan na 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 Aktywa razem 233 387 339 540 55 220 77 848 Kapitały własne 117 740 129 852 27 858 29 772

Lista plików

Plik Pobierz
1535522284-3867.pdf pobierz plik
1535522290-1760.doc pobierz plik
1535522295-4806.pdf pobierz plik
1535522301-8427.pdf pobierz plik
1535522307-2340.pdf pobierz plik
1535522313-2804.pdf pobierz plik
1535522319-3903.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.