Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PRIME CAR MANAGEMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-08-29 00:59:03
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / półrocze / 2018 półrocze / Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody ogółem 342 548,67 299 733,01 80 800,26 70 568,58 Koszty ogółem 331 298,29 271 795,90 78 146,53 63 991,12 Całkowite dochody netto za okres 8 423,79 21 754,90 1 987,00 5 121,93 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -72 083,53 -13 246,32 -17 003,04 -3 118,69 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu 415 769,04 329 646,27 98 071,00 77 611,00 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 150,39 144,90 35,47 34,11 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu -487 702,17 -342 747,68 -115 039,00 -80 696,00 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 73 072,16 6 793,29 17 236,03 1 599,40 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 Aktywa razem 2 123 635,55 1 997 423,64 486 893,70 478 895,12 Kapitały własne razem 453 864,86 453 904,39 104 059,26 108 826,49 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody ogółem 399 265,69 315 612,45 94 178,65 74 307,21 Koszty ogółem 383 553,68 283 398,86 90 472,51 66 722,90 Całkowite dochody netto za okres 13 756,03 26 994,65 3 244,77 6 355,57 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -77 160,98 -22 220,44 -18 200,71 -5 231,54 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu 404 810,47 309 122,80 95 486,55 72 779,30 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21,65 97,23 5,11 22,89 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu -481 949,8 -331 246,00 -113 682,15 -77 987,95 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 78 068,28 19 096,42 18 414,72 4 496,03

Lista plików

Plik Pobierz
1535497143-9277.pdf pobierz plik
1535497149-9497.pdf pobierz plik
1535497155-9530.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.