Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ULTIMATE GAMES SA (34/2018) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2018-08-28 21:54:06
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 24.08.2018 r., Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r., do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki od Pana Mateusza Zawadzkiego.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików

Plik Pobierz
1535486047-8142.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.