Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
OT LOGISTICS SA (21/2018) Zamiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2018-08-28 21:52:19
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dokonanych w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
1. odwołanie Pana Rafała Brolla z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
2. powołanie Pana Artura Olendra do składu Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Artura Olendra stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Olender nie wykonuje działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, jak również nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Olender nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lista plików

Plik Pobierz
1535485939-3714.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.