Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TORPOL SA (27/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku
2018-08-28 20:20:04
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 28 sierpnia 2018 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku]:
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody ze sprzedaży: 545,6 mln zł [212,9 mln zł],
- zysk brutto ze sprzedaży: 10,0 mln zł [2,4 mln zł],
- strata z działalności operacyjnej: - 4,7 mln zł [-9,7 mln zł],
- strata netto: -5,9 mln zł [-11,2 mln zł].
Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
- przychody ze sprzedaży: 537,3 mln zł [198,1 mln zł],
- zysk brutto ze sprzedaży: 18,0 mln zł [5,4 mln zł],
- zysk z działalności operacyjnej: 7,1 mln zł [-3,4 mln zł],
- strata netto: -18,8 mln zł [-5,1 mln zł].
Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku najistotniejszy wpływ miała sytuacja spółki zależnej Emitenta Torpol Norge AS oraz dokonane operacje księgowe, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z 24 sierpnia 2018 roku i które miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Jednocześnie Emitent informuje, że oczyszczone ze zdarzeń dotyczących aktywów norweskich w drugim kwartale br. (ze względu na ich jednorazowy charakter) jednostkowe wyniki finansowe Spółki wykazują dodatnie wartości na każdym poziomie zyskowności, w szczególności zysk ze sprzedaży brutto w wysokości 19,1 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 8,2 mln zł oraz zysk netto w wysokości 7,6 mln zł.
Emitent informuje, że ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze br. zostaną opublikowane w dniu 5 września 2018 roku.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.