Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
INDATA SA (73/2018) Otwarcie przez sąd upadłościowy wobec Indata Cities S.A. postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
2018-08-10 21:15:07
zapisz powrót
Komunikat
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Indata S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10 sierpnia 2018 r. Emitent został zawiadomiony przez Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka zależna) o doręczeniu Spółce zależnej postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 10 sierpnia 2018 r., na mocy którego Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy zdecydował o otworzeniu wobec Spółki zależnej postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm.), dalej: "Prawo Restrukturyzacyjne".
Zgodnie z wyżej powołanym postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy postanowił o:
1. otwarciu postępowania układowego wobec Spółki zależnej;
2. wyznaczeniu sędziego-komisarza w osobie Pani SSR Iwony Gzeli;
3. wyznaczeniu nadzorcy sądowego w osobie Pana Mirosława Mozdżenia, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego (numer licencji: 106);
4.określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, jak również o tym, że postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Prawo restrukturyzacyjne.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK