Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
NETIA SA (50/2018) ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI
2018-08-10 14:44:05
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Członkowi Zarządu- Panu Andrzejowi Abramczukowi funkcję Prezesa Zarządu Netii - Dyrektora Generalnego, począwszy od dnia 18 sierpnia 2018 roku, tj. po wygaśnięciu delegacji Pana Wojciecha Pytla do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Wymagany zakres informacji o Panu Andrzeju Abramczuku, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.), Zarząd Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 151/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK