Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
IZOSTAL SA (22/2018) Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.
2018-08-03 13:45:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Izostal S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku zawarł z mBank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Współpracy ("Umowa") w kwocie 70.000.000,00 PLN.
W wyniku zawarcia aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 29 czerwca 2020 roku na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Na mocy zawartego aneksu, Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:
• kredytów obrotowych o charakterze nieodnawialnym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
• kredytów odnawialnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
• gwarancji w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
• akredytyw bez pokrycia z góry w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN.
Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.
Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A., a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania.
Zawarcie aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość produktu bankowego udostępnionego Spółce.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.