Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALCHEMIA SA (51/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018r.
2018-08-03 12:38:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alchemia S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018r.
Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz będą dostępne na stronie internetowej Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Lista plików

Plik Pobierz
1533292682-3620.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.