Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALCHEMIA SA (50/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.
2018-08-03 12:34:07
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ALC) działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 402ą § 1 KSH oraz art. 24 ust. 2 Statutu ALC niniejszym zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików

Plik Pobierz
1533292447-6086.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.