Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BOWIM SA (33/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.
2018-08-03 12:16:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Bowim" S.A ( "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Sobiesława Szefera z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Mańki z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd "Bowim" S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
1533291362-9069.pdf pobierz plik
1533291368-39.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.