Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
2C PARTNERS SA (29/2018) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu
2018-08-02 23:07:05
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd 2C Partners S.A. w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje protokół obejmujący treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.08.2016 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje. Sprzeciwów nie zgłoszono, nie odstąpiono od żadnego punktu obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.