Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (49/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2018-08-02 21:14:03
zapisz powrót
Komunikat
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka lub ALTUS TFI S.A.) informuje o otrzymaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa") zawiadomienia od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku transakcji nabycia 87 137 sztuk akcji ALTUS TFI S.A. dokonanej w dniu 02.08.2018 roku, która rozliczy się w dniu 04.08.2018 roku FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnął udział ogólnej liczby głosów w Spółce przekraczający 5%.
W wyniku zawarcia transakcji, o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 2 745 187 akcji Spółki dających prawo do 2 745 187 głosów, co stanowi 5,95% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i 5,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przed powyższą transakcją stan akcji oraz stan głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosił 2 658 050 akcji dających prawo do 2 658 050 głosów, co stanowiło 5,76% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i 4,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.