Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Raport okresowy półroczny za 2018 P
2018-08-02 19:29:02
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Przychody ze sprzedaży 125 355 89 642 29 569 21 105 Zysk brutto ze sprzedaży 51 905 39 634 12 243 9 331 Zysk z działalności operacyjnej 35 888 27 967 8 465 6 584 Zysk brutto 35 540 28 461 8 383 6 701 Zysk netto 29 225 22 992 6 894 5 413 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 888 22 320 7 993 5 255 Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej (6 751) (102 550) (1 592) (24 144) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (26 690) 19 577 (6 296) 4 609 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 8 461 9 717 1 940 2 299 Średnia ważona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193 Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0.87 0.69 0.21 0.16

Lista plików

Plik Pobierz
1533230943-1528.pdf pobierz plik
1533230949-7747.pdf pobierz plik
1533230955-3399.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.