Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
4MOBILITY SA (11/2018) Kolejny etap negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w 4Mobility S.A.
2018-08-02 17:46:06
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, iż negocjacje o rozpoczęciu których informował w raporcie bieżącym nr 08/2018, są kontynuowane i przeszły w kolejny etap.
W związku z zainteresowaniem Inwestora inwestycją w Emitenta, która w zamierzeniu ma polegać na uzyskaniu przez Inwestora istotnego pakietu akcji Emitenta w wyniku objęcia akcji nowej emisji i/lub poprzez nabycie akcji Emitenta od obecnych Akcjonariuszy Emitenta, Inwestor zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym Emitenta (Due Diligence) celem dokonania weryfikacji celów inwestycyjnych Inwestora w ramach potencjalnej transakcji.
Interesy Emitenta w zakresie zabezpieczenia informacji ujawnionych, koniecznych do przeprowadzenia Due Diligence, zostały zapewnione poprzez zawarcie pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 2 sierpnia 2018 roku umowy o zachowaniu poufności.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na Emitenta w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.