Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
GRODNO SA (9/2018) Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2018/19
2018-08-02 17:00:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018-30.06.2018:
Dane jednostkowe:
Przychody: 104.827 tys. zł wobec 89.573 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 17%.
EBITDA: 1.640 tys. zł wobec 1.812 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 10%.
EBIT: 615 tys. zł wobec 900 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 32%.
Zysk netto: 301 tys. zł wobec 413 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 27%.
Dane skonsolidowane:
Przychody: 110.645 tys. zł wobec 91.851 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 20% .
EBITDA: 2.232 tys. zł wobec 1.902 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 17%.
EBIT: 1.086 tys. zł wobec 952 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 14%.
Zysk netto: 572 tys. zł wobec 447 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 28%.
Wyniki odnotowane w I kwartale bieżącego roku obrotowego są zgodne z założeniami Zarządu.
Wzrost jednostkowych i skonsolidowanych przychodów był rezultatem konsekwentnego rozwoju sieci sprzedaży oraz oferty asortymentowej i usługowej. Korzystny wpływ miała również poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej w okresie, którego dotyczą dane.
Spadek pozycji wynikowych na poziomie jednostkowym jest efektem odseparowania działalności usługowo-inżynieryjnej z Grodno S.A. do spółki zależnej Inegro. Na wzrost skonsolidowanych pozycji wynikowych wpłynęły dobre wyniki spółek zależnych Bargo i El-Corte, które są zgodne z założeniami Zarządu. Wzrost skonsolidowanych wyników potwierdza duże kompetencje Emitenta w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.