Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TAURON POLSKA ENERGIA SA (26/2018) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.
2018-08-02 15:21:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON") za I półrocze 2018 r. oraz za II kwartał 2018 r.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:
(a) I półrocze 2018 r.
Przychody ze sprzedaży: 9 202 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 187 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (66) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 592 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 329 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 326 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 948 mln zł
Zysk brutto: 719 mln zł
Zysk netto: 563 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 480 mln zł
(b) II kwartał 2018 r.
Przychody ze sprzedaży: 4 377 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 895 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (76) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 691 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 149 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 73 mln zł
Strata brutto: (73) mln zł
Strata netto: (74) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 912 mln zł
Dług netto na 30 czerwca 2018 r.: 8 419 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2018 r.: 2,3x
Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:
(a) I półrocze 2018 r.
Produkcja węgla handlowego: 2,53 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,50 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,55 TWh
Produkcja ciepła: 6,73 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 26,01 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 25,00 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,20 TWh
(b) II kwartał 2018 r.
Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,07 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,62 TWh
Produkcja ciepła: 1,05 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 12,59 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,09 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,93 TWh
Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2018 r. (w porównaniu z II kwartałem 2017 r.):
a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wyniesie 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 25/2018 z 27 lipca 2018 r.
b) koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2018 r. o 126 mln zł. W II kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 3 mln zł (brak wpływu na EBITDA).
Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r. którego publikację zaplanowano na 22 sierpnia 2018 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.