Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BYTOM SA (24/2018) Korekta raportu bieżącego nr 20/2018
2018-08-02 15:12:07
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd BYTOM S.A. ("Spółka") uzupełnia informuje w opublikowanym raporcie nr 20/2018 prezentującym wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.
Spółka uzupełnia informacje podaną w komunikacie, że jednym z akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu był Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który zarządzany jest przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednym z uczestników w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku byli Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które są zarządzane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Poniżej Spółka przekazuje poprawną treść całego raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ″Spółka″) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali następujący Akcjonariusze:
(1) FRM 4E Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
Liczba akcji: 8.032.000; liczba głosów: 8.032.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 19,93%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 11,15%;
(2) Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Liczba akcji: 12.608.000; liczba głosów: 12.608.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 31,29% udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 17,50%
(3) NN Investment Partners TFI (*)
Liczba akcji: 5.108.217; liczba głosów: 5.108.217; udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12,68%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 7,09%
(4) Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (**)
Liczba akcji: 7.100.000; liczba głosów: 7.100.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,62%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 9,85%
(5) BZ WBK TFI (***)
Liczba akcji: 6.490.000; liczba głosów: 6.490.000; udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,10%; udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 9,01%
W dniu odbycia ZWZ Spółki ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w ZWZ była równa ogólnej liczbie akcji i wynosiła 72.063.440, z czego na WZA reprezentowanych było 40.300.276 głosów, stanowiących 55,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
(*) NN Investment Partners TFI łącznie 5 funduszy: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Akcji, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Zrównoważony, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek
(**) Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. łącznie 2 fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(***) BZ WBK łącznie 5 funduszy: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony, Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Arka Prestiż SFIO Subfundusz Prestiż Akcji Polskich, Arka Prestiż SFIO Subfundusz ALFA, Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
(****) Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie 2 fundusze: Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.