Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ABM SOLID SA (15/2018) Przyjęcie zamówienie na wykonanie konstrukcji stalowej.
2018-07-10 16:12:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał (przyjął) z Intop Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-968) przy ul. Łukasza Drewny 70 (Wykonawca) zamówienie na wytworzenie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej dla obiektów w km 64,836 - LK 71 tor nr 4 i w km 155,622 - LK 91 tory 41 i 42 w zakresie zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w stacji Rzeszów Główny w ramach projektu "Poprawa stanu technicznego Infrastruktury Obsługi Podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny".
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 952 935,50 zł netto.
Termin realizacji do dnia 30 października 2018 roku.
Kary Umowne:
Strony ustaliły iż łączny limit kar umownych wskazanych w umowie wyniesie 30 % wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w zamówieniu za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność - kara wyniesie 30% wynagrodzenia określonego w umowie.
Nie zależnie od kary umownej Wykonawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
Na podstawie przedmiotowego zamówienia zostanie sporządzona w terminie późniejszym umowa pomiędzy stronami.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.