Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BUDIMEX SA (49/2018) Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica-Wronki- wybór oferty Budimeksu
2018-07-10 15:44:07
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 10 lipca 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie poinformowały Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica - Wronki w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie".
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 22 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 31/2018.
Wartość oferty: 478.972.397,12 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po dacie podpisania Umowy przez ostatnią ze stron
Termin zakończenia robót: 22 miesiące licząc od daty rozpoczęcia robót
Okres gwarancji: 72 miesiące
Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto
Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od warunków na jakich podpisywane są kontrakty dla PKP.
Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.