Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PHARMENA SA (14/2018) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą rekomendacji przeniesienia akcji PHARMENA S.A. na rynek regulowany a następnie podwyższenia kapitału zakładowego
2018-07-10 15:23:09
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1 o przyjęciu i akceptacji rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeniesienia akcji spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA a następnie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 263.851,60 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby cena emisyjna akcji serii E była ustalana przez Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie finansowania na wprowadzenie na rynek europejski suplementów diety zawierających 1-MNA, rejestrację 1-MNA jako składnika nowej żywności (suplementy diety) na rynkach poza europejskich oraz rozwój nowych produktów opartych o 1-MNA. Przeniesienie akcji Spółki oraz podwyższenie kapitałów w drodze nowej emisji akcji serii E będzie podjęte w drodze uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Powyższą informację podano ze względu na podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, której wykonanie może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.