Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (21/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2018-07-10 15:23:03
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Niniejszym informujemy, o otrzymaniu powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Powiadomienie zostało przekazane przez NWAI Dom Maklerski S.A.
Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

Lista plików

Plik Pobierz
1531228983-4702.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.