Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
OPEN FINANCE SA (95/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
2018-07-10 14:58:04
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 sierpnia 2018 r. na trzyletnią odrębną kadencję
Pana Marka Żuberek do składu Zarządu Emitenta, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Pan Marek Żuberek, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Członka Zarządu.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Lista plików

Plik Pobierz
1531227484-2335.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.