Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TXM SA (21/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 10 lipca 2018 roku
2018-07-10 14:11:03
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka", "Emitent"), przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") podjęte w dniu 10 lipca 2018 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Ponadto, Zarząd informuje, że nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
W odniesieniu do punktu 5-6 porządku obrad, w związku z § 6 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwagi na stosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów w trakcie NWZ podjęto decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W konsekwencji również bezprzedmiotowe stało się rozpatrzenie sprawy związanej z ewentualnym uchyleniem tajności głosowania przy wyborze tej Komisji Skrutacyjnej.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
1531224663-1060.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.