Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SKARBIEC HOLDING SA (19/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
2018-07-05 16:58:06
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A."), według stanu na dzień wyceny 29 czerwca 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6.788,9 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1.838,0 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2.575,9 mln zł
łącznie: 4.413,9 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 2.334,2 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 40,8 mln zł
Według stanu na dzień 29 czerwca 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w likwidacji oraz trzema subfunduszami w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.