Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (27/2018) Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
2018-07-05 16:47:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 05.07.2018 r. porozumienia z dnia 20.06.2018 r. zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), a Świadczeniodawcą w przedmiocie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Na mocy porozumienia strony postanowiły o rozwiązaniu z dniem 02.07.2018 r. umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarski poz i położnej poz ("Umowa POZ"). Przedmiot Umowy POZ stanowiły świadczenia lekarza poz, pielęgniarski poz i położnej poz. Umowa POZ zawarta była na czas nieoznaczony. Przyczyną zawarcia przez Emitenta w/w porozumienia jest okoliczność, że nie doszło do skutecznego zawarcia pomiędzy Emitentem, spółką LUXMED Trójmiasto S.A. (wcześniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.) ("Spółka"), a Oddziałem Funduszu umowy cesji praw i obowiązków z Umowy POZ, co przewidywała umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji w Spółce, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym 12/2018.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.