Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (13/2018) Powołanie Członków Zarządu Premium Food Restaurants S.A. na nową kadencję
2018-07-05 16:44:05
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 4 lipca 2018 r. w skład Zarządu Spółki kolejnej, wspólnej kadencji Panią Katarzynę Dworakowską, powierzając jej funkcję Członka Zarządu oraz Pana Tomasza Litwiniuka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Pani Aleksandrze Tymińskiej pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorysy powołanych Członków Zarządu i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.