Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
FLUID SA (38/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 25 czerwca 2018 roku
2018-07-05 16:28:02
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku ("Walne Zgromadzenie") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów byli:
1. Robert GUBAŁA, posiadający łącznie 5.000.000 głosów, stanowiących 34,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 14,50% ogólnej liczby głosów;
2. GERDA TECH FUND FIZAN posiadający łącznie 2.000.000 głosów, stanowiących 13,91% na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,78% ogólnej liczby głosów;
3. Jan GŁADKI, posiadający łącznie 1.800.000 głosów, stanowiących 12,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,22% ogólnej liczby głosów;
4. Łukasz GŁADKI, posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 6,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,90% ogólnej liczby głosów;
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.