Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
VOXEL SA (32/2018) Przydział obligacji serii J
2018-07-05 16:16:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz raportu bieżącego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii J oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji serii J.
Wpłaty zostały dokonane na 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł.
Wyemitowano obligacje o następujących parametrach:
1.30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł.
2.Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.
3.Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach.
4.Emitent wykupi obligacje w terminie do dnia 4 lipca 2021. z zastrzeżeniem prawa do przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, którego zasady realizacji zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji.
5.Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje kuponowe, oprocentowane na następujących zasadach (i) oprocentowanie Obligacji jest zmienne, ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę odsetkową w wysokości 4,00 % (cztery procent) (ii) oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy.
6.Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.
7.Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego.
8.Czynności w zakresie związanym z emisją obligacji przeprowadził Raiffeisen Bank Polska S.A.
9.Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do notowania na Catalyst.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.